Top
Oplatí sa viac zobrať hypotéku partnerom alebo jednotlivcom?

Oplatí sa viac zobrať hypotéku partnerom alebo jednotlivcom?

Hoci samostatných žiadateľov o úver je v súčasnosti čoraz viac, čoraz lepšie podmienky na schválenie hypotéky majú tí žiadatelia, ktorí do úverového vzťahu s bankou vstupujú vo dvojici. Samozrejme, aj táto forma financovania nehnuteľnosti má svoje výhody aj nevýhody.

Informácia o rodinnom stave patrí k povinným bodom žiadosti o úver. Ak o hypotéku žiada pár, hlavnou výhodou je dvojitý príjem domácnosti, čo znamená vyššiu bonitu a lepšie rozloženie rizika, a teda aj väčšiu šancu, že banka žiadosť schváli. V tomto prípade pozerá na spoločný príjem partnerov aj ich spoločné výdavky. Keďže posudzovanie žiadostí o hypotéku sa od marca 2017 sprísnilo a banky z príjmu žiadateľov okrem životného minima odpočívajú aj povinnú rezervu, môže byť spoločný príjem výhodou.

Viac dlžníkov, nižšie riziko

Bonitnejší klienti majú väčšie možnosti získať lepšie podmienky hypotéky, napríklad v podobe nižšej úrokovej sadzby alebo vyššieho percenta financovania. Dvaja partneri majú zároveň väčšiu istotu, že počas prípadného výpadku príjmu jedného z nich môže záväzky voči banke plniť druhý spoludlžník. Samozrejme, dvojice si môžu do konca roka 2017 značne polepšiť aj vtedy, ak spĺňajú podmienky hypotéky pre mladých. Hranica príjmu pre dvoch žiadateľov je aktuálne až 2452,40 eur, čiže dvojnásobok sumy pre jedného žiadateľa. A to aj v prípade, že jeden z partnerov nemá žiadny príjem. Spoločne môžu štátnu dotáciu získať aj vtedy, keď príjem jedného z partnerov prekračuje limit určený pre jednotlivca, čo je 1227,20 eur.

Nezosobášení partneri

Ak partneri vstupujú do úveru spoločne, musia si vopred vyjasniť, či chcú v žiadosti o hypotéku fungovať ako rovnocenní spoludlžníci, alebo bude jeden vystupovať ako žiadateľ a druhý ako spoludlžník, prípadne aj ručiteľ. Musia sa zároveň rozhodnúť, kto bude figurovať na liste vlastníctva. Na to je dôležité myslieť pre prípad, že by v budúcnosti došlo k rozchodu partnerov. Nezosobášeným párom sa oplatí, ak si úver zoberú ako spoludlžníci a zároveň budú rovnocennými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Takto sa nemôže stať, že jednému z partnerov zostanú ako ručiteľovi po rozchode dlhy, kým druhý zostane vlastníkom nehnuteľnosti.

Hypotéka pre manželov

Keďže v prípade dvoch žiadateľov si banka preveruje bonitu obidvoch, niekedy je výhodnejšie, ak sa hypotéka vzťahuje len na jedného z partnerov. Najmä vtedy, ak by lepšie zarábajúci partner s čistým úverovým registrom mohol individuálne získať výhodnejšie podmienky v banke.

Manželia musia o úver žiadať spoločne, pokiaľ si nezrušia alebo nezúžia tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Treba však pamätať aj na to, že banka do výdavkov partnera – manžela ako samostatného žiadateľa o úver započíta aj náklady manžela či manželky vo výške životného minima, s výnimkou ich vlastných úverov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo sa vyplatí zúžiť aj vtedy, ak je jeden z manželov živnostník. Samostatne zárobkovo činné osoby ručia za svoje prípadne podnikateľské dlhy vlastným majetkom, preto je lepšie, ak nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, v ktorej žijú obaja partneri alebo rodina. Ak si neviete rady, či o hypotéku požiadať vo dvojici alebo samostatne, poraďte sa so svojím hypotekárnym špecialistom.