Top
Hypotéka pre mladých od januára končí!

Hypotéka pre mladých od januára končí!

Už len do konca tohto roka môžete získať hypotéku pre mladých tak, ako ju v súčasnosti poznáte. Od roku 2018 ju nahradí daňový bonus. Čo to pre mladých žiadateľov o hypotekárny úver znamená?

Od 1. októbra sa zvýši hranica príjmu na získanie hypotéky pre mladých na 1 227,20 eur. Pre dvoch žiadateľov (manželov a partnerov) sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda 2 454,40 eur. Ak jeden z partnerov nemá príjem a žiadosť o hypotéku podávajú spoločne, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2 454,40 eur.

Do konca roka, teda do 31. decembra 2017 máte poslednú šancu, kedy môžete získať hypotéku pre mladých za súčasných podmienok. Od roku 2018 vstúpi do platnosti daňový bonus. Namiesto mesačného zníženia splátky si budú môcť mladí klienti, ktorí splnia podmienky, odpočítať daňový bonus raz ročne v daňovom priznaní. Daňový bonus bude vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však 400 eur.

Aké budú podmienky na získanie daňového bonusu?

Momentálne je pred schválením návrh zákona, podľa ktorého sa podmienky na získanie daňového bonusu nebudú výrazne líšiť od tých, ktoré je potrebné splniť na získanie hypotéky pre mladých. Nárok na daňové zvýhodnenie budú mať ľudia do 35 rokov s priemerným mesačným príjmom nepresahujúcim 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Podmienky veku a príjmu sa budú týkať všetkých účastníkov úveru, avšak, daňový bonus si bude môcť odpočítať len jeden z nich. Uplatniť si ho bude môcť na úver do maximálnej výšky 50 tisíc eur. V porovnaní so súčasnými podmienkami sa nebude meniť ani dĺžka obdobia, počas ktorého si bude môcť dlžník daňový bonus uplatňovať, a to je 5 rokov. Ak by ste mali platiť nižšiu daň ako jeho bonus, vráti sa vám preplatok na dani. Ak začnete hypotéku splácať v priebehu roka, dostanete pomernú časť daňového bonusu.

Aké sú výhody a nevýhody?

Jednoznačnou výhodou bude transparentnosť. Doteraz každá banka počítala a pripisovala štátny príspevok iným spôsobom. Niektoré banky štátny príspevok priamo zahrnuli do mesačnej splátky, alebo klientovi odchádzala plná splátka a banka im poukazovala štátny príspevok následne na bankový účet. V súčasnosti môžu hypotéky so štátnym príspevok poskytovať len banky, ktoré majú licenciu. Po novom sa daňový bonus bude týkať všetkých úverov na bývanie. Tým sa rozšíri ponuka a možnosti financovania vo viacerých bankách.

Nevýhodou môže byť vyššia administratívna záťaž pre klienta. Daňový bonus si budete musieť uplatniť v daňovom priznaní sami, banka vám len vydá potvrdenie o zaplatených úrokoch. Dôležité je, aby ste na bonus pri daňovom priznaní nezabudli. Takisto už nebude možný odklad splátok istiny alebo zníženie mesačných splátok až na polovicu pri narodení dieťaťa.

Podstatnou nevýhodou bude vyššia splátka úveru a menšia úspora na zaplatených úrokoch. Ak pri súčasných podmienkach v ideálnej banke, v ktorej je štátny príspevok zahrnutý priamo v mesačnej splátke, ušetríte bezmála 3 000 eur za 5 rokov, po novom to bude maximálne 2 000 eur.

Ak sa teda chystáte kúpiť v blízkej dobe nehnuteľnosť a spĺňate podmienky na hypotéku pre mladých, nenechávajte si vaše rozhodnutie na poslednú chvíľu. Garanciu výhodných podmienok získate len vtedy, ak budete mať hypotekárnu zmluvu podpísanú do konca roka.