Top
Som živnostník. Dostanem hypotéku?

Som živnostník. Dostanem hypotéku?

Ak je človek zamestnaný a poberá príjem, ak nemá dlhy či zlú povesť v súvislosti so splácaním minulých úverov, stačí sa obrniť trpezlivosťou, zabezpečiť si potrebnú dokumentáciu a vykročiť do banky. Ako je však na tom osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činná?

Má živnostník pri vybavovaní hypotéky podstatne horšie podmienky ako zamestnanec spoločnosti? Všeobecne sa dá povedať, že podnikatelia majú pri žiadosti o hypotekárny úver trochu zložitejšiu situáciu. Aj keď musím konštatovať, že banky sa už v mnohých ohľadoch polepšili.

Banka si overí, či nie ste dlžník

K žiadosti o hypotekárny úver živnostník prikladá daňové priznanievýkazy za posledné zdaňovacie obdobie. Niektoré banky stále požadujú daňové priznanie za dve obdobia naspäť, čo mnohým začínajúcim podnikateľom zužuje výber banky. Ďalším potrebným dokumentom je potvrdenie o tzv. bezdlžnosti – ide o doklad vydaný daňovým úradom, ktorý potvrdzuje, že žiadateľ nemá žiadne daňové nedoplatky.

Pripravte sa na viac „papierovačiek“

Od marca 2017 sa banky intenzívnejšie zaujímajú aj o aktuálny príjem podnikateľa, ktorý treba zdokladovať vo forme výpisov z účtu alebo priebežných účtovných výkazov. Samotný zber dokumentov potrebných k žiadosti je časovo náročnejší ako v prípade bežného žiadateľa – zamestnanca. V prípade ochoty zo strany daňového úradu možno dokumenty získať v horizonte jedného týždňa, v opačnom prípade treba počítať s tým, že finančná správa má na takýto úkon lehotu 30 dní.

Dôležité otázky riešte aj polrok vopred

Výber banky potom závisí od toho, akým spôsobom sú finančné domy schopné vypočítať bonitu. Kto chce hypotekárny úver na základe príjmu z obratu, má oveľa užší výber než ten, kto predkladá daňové priznanie a jeho príjem sa počíta klasickým spôsobom zo zisku.

Podnikateľom odporúčam, aby riešili svoje možnosti včas, s dostatočnou časovou rezervou. Najlepšie pol roka vopred aj skôr. Vyhľadajte kvalitného špecialistu na hypotéky alebo finančného poradcu a preberte s ním, ako by malo vyzerať vaše daňové priznanie ešte predtým, než ho podáte na daňový úrad.