Top
Eseročky môžu preukázať príjem rôznymi spôsobmi – vyberte si ten najvhodnejší

Eseročky môžu preukázať príjem rôznymi spôsobmi – vyberte si ten najvhodnejší

Preukazovanie príjmu je jedným zo základných krokov pri posudzovaní žiadosti o hypotéku – bez ohľadu na to, či ste v zamestnaneckom pomere, živnostník alebo máte eseročku. Výška vášho príjmu značne ovplyvní vašu bonitu, a teda fakt, či vám banka nakoniec úver schváli. Ako svoj príjem môžu preukázať majitelia spoločností s ručením obmedzeným?

Mzda, zisk, odmena alebo obrat?

Zatiaľ čo žiadateľom, ktorí sú riadne zamestnaní, postačí výška ich mzdy vyplývajúca zo sociálnych odvodov, konatelia eseročiek to majú pri dokladovaní vlastného zárobku zložitejšie. Príjem môžu preukázať viacerými spôsobmi a každému môže vyhovovať niečo iné. Poďme si preto zjednodušene priblížiť, čo pre spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) znamenajú štyri najčastejšie možnosti dokladovania príjmu:

Štandardne vyplácaná mzda

Takto môžete preukazovať výšku zárobku v prípade, že ste zamestnancom sami sebe vo vlastnej eseročke. Banka si príjem overí prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Podmienkou je minimálna doba zamestnania 6 mesiacov. Niektoré banky chcú vidieť aj výpisy z účtu, ktoré dokazujú, že je vám skutočne vyplácaná mzda z firmy na váš bežný súkromný účet. Občas sa môže vyskytnúť požiadavka na doloženie potvrdenia o nedoplatkoch z daňového úradu a výpis zo zdravotného poistenia, ale to je dnes už skutočne výnimočné.

Výpočet zo zisku spoločníka

V tomto prípade pristupujú banky k žiadateľovi veľmi individuálne. Avšak, musím upozorniť, že banky tento zisk akceptujú iba za posledné zdaňovacie obdobie. Väčšina finančných domov má podmienku, že zisk musí byť rozdelený a vyplatený na váš osobný účet. K žiadosti o hypotéku musíte predložiť právoplatný doklad o rozdelení zisku (napríklad zápisnicu) a doklad o výplate zisku. Sú však aj banky, ktoré rozdelenie zisku nevyžadujú. Ak ste podielovým spoluvlastníkom firmy, podiel sa zohľadní v zisku.

Pravidelná odmena členov štatutárnych orgánov právnickej osoby

Opäť tu platí individuálny prístup banky. Podmienkou je, že príjem musí byť vyplácaný na váš bežný súkromný účet, odmena musí byť hradená pravidelne, a to vo väčšine prípadov znova minimálne po dobu 6 mesiacov.

Príjem z obratu eseročky

Niektoré banky vám uznajú ako súčasť bonity aj obrat vašej spoločnosti. Aby som bola presnejšia, ide o riadok 3 z Výkazu ziskov a strát – tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb. Banky akceptujú maximálne 10 % z tržieb za minulý rok, delené dvanástimi mesiacmi. Ak ste vo firme podielovým spoluvlastníkom, opäť sa zohľadňuje váš majetkový podiel vo firme.

Nezabudnite na ďalšie nevyhnutné doklady

Príjem z podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným sa akceptuje len za podmienok, ak banke predložíte:

  • daňové priznanie spoločnosti za posledné zdaňovacie obdobie spolu s výkazmi
  • potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu
  • doklady preukazujúce príjmy v období medzi podaním posledného daňového priznania a podaním žiadosti o úver (napr. výpisy z podnikateľského účtu, mesačné závierky a iné doklady, hodnoverne preukazujúce obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním).

Ak si nie ste istí, aký spôsob dokladovania príjmu pri žiadosti o hypotekárny úver zvoliť, poraďte sa radšej so spoľahlivým hypotekárnym špecialistom, ktorý s vami preverí všetky dostupné možnosti.