Top
Oplatí sa vám poistenie schopnosti splácať úver?

Oplatí sa vám poistenie schopnosti splácať úver?

Banky klientom odporúčajú poistiť sa proti platobnej neschopnosti. Poistenie by malo zabezpečiť, že v prípade dlhodobej straty príjmu za vás splátky prevezme poisťovňa. Znie to rozumne. Realita však nemusí byť taká jednoznačne pozitívna. Poistenie neschopnosti splácať úver môže byť užitočné, na druhej strane však dokáže úver predražiť aj o niekoľko tisíc eur a nemusí vám vždy pomôcť.

Poistenie nie je povinné, vziať si spotrebiteľský úver alebo hypotéku môžete aj bez jeho uzatvorenia. V ponuke ho však má prevažná väčšina bánk. Aj keď vám poistenie ponúknu banky, svoj úver máte poistený v niektorej z poisťovní, s ktorou banky v prípade tohto produktu spolupracujú. Väčšina z nich využíva poisťovňu zo svojej finančnej skupiny.

Čo všetko kryje poistenie

Banky ponúkajú poistenie na krytie rizika smrti, invalidity, dlhodobej práceneschopnosti a straty zamestnania. Kombinovať ich môžete v niekoľkých variantoch, od základného, a teda aj najlacnejšieho variantu, ktorý kryje úmrtie a plnú invaliditu, až po rozšírený, pokrývajúci všetky štyri riziká.

Poistné sa vypočítava individuálne pre jednotlivé riziká, ako aj pre konkrétnu výšku úveru a klient ho spláca v mesačných splátkach. Iba v jednej banke zaplatíte za poistenie neschopnosti splácať úver jednorazovo – ihneď pri podpise zmluvy. Úver vám tak banka navýši o poistné. Z navýšenej čiastky sa potom vypočíta mesačná splátka.

Kedy poisťovať nemusíte

Poistné sa v podstatne premieta do splátok úveru a nemali by ste ho k úveru uzatvárať úplne automaticky. Ak ide o poistenie úmrtia a invalidity, je táto zložka veľmi podobná úrazovému či životnému poisteniu. Ak teda už životné poistenie máte a je dohodnuté na dostatočnú poistnú sumu, je dosť možné, že ďalšiu poistku nepotrebujete. Poisťovať úmrtie alebo invaliditu je v tomto prípade zbytočné.

Pozor na rozličné výluky

Hoci poistenie má rovnaký názov – poistenie (ne)schopnosti splácať, rozsah krytia sa v jednotlivých bankách líši. Starostlivo si preto prečítajte obchodné podmienky priložené k poisteniu.

V poistných podmienkach sú často uvedené rozličné výluky. Občas sa stáva, že klient poistenie platí úplne zbytočne, pretože šanca, že v prípade poistnej udalosti dôjde k jej plneniu, je minimálna.

Napríklad, pri poistení proti strate zamestnania musíte byť zamestnancom, a to na dobu neurčitú. Navyše, musíte byť v predchádzajúcom roku zamestnaný bez prerušenia. Ak by ste napríklad prechádzali medzi zamestnaniami alebo len menili zmluvu u súčasného zamestnávateľa, ste pravdepodobne vo výluke. Prísne sú tiež podmienky ukončenia pracovného pomeru, nesmie ísť napríklad o rozviazanie dohodou.

Poistenie dobre zvážte

Ešte predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť poistenie k úveru, spočítajte si všetky výhody a nevýhody. Možno zistíte, že poistenie schopnosti splácať je pre vás zbytočné, respektíve zbytočne drahé. Aj prípadné zľavy, ktoré vám banka v prípade poistenia ponúkne, nemusia byť kompenzované.