Top
Aké poistenie potrebujete k hypotéke?

Aké poistenie potrebujete k hypotéke?

Základným poistením, ktoré spolu s hypotékou vyžadujú všetky banky, je poistenie nehnuteľnosti. Jeho uzavretím je podmienené čerpanie peňazí z úveru. Predtým musíte banke predložiť poistnú zmluvu, doklad o zaplatení poistného a potvrdenie poisťovne o vykonaní vinkulácie poistného plnenia v prospech banky. Formulár na vinkuláciu obdržíte od banky.

Chcem zdôrazniť, že aj v prípade bytu hovoríme o poistení nehnuteľnosti, teda samotnej stavby, a toho, čo je „pevne zabudované“. Nepostačuje poistenie domácnosti, ktoré sa vzťahuje iba na vybavenie bytu.

Poistenie chráni aj vás

Poistné plnenie musí byť vinkulované v prospech banky. To znamená, že v prípade poškodenia nehnuteľnosti nie sú peniaze z poistenia vyplatené vám, ale banke. Banky týmto chránia seba, ale i vás. Banky majú istotu, že v prípade akéhokoľvek znehodnotenia nehnuteľnosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie na opravu.

Poistenie nehnuteľnosti však neslúži len na ochranu banky, ale aj na zabezpečenie toho, že v prípade poistnej udalosti nebudete musieť opravy hradiť z vlastnej peňaženky.

Vyhnite sa podpoisteniu

Niektoré banky vám poistenie nehnuteľnosti vybavia priamo na pobočke, alebo si poistenie uzatvoríte sami či prostredníctvom poistného makléra v ktorejkoľvek poisťovni. Bankám väčšinou postačuje, aby poistná suma bola minimálne vo výške úveru.

Dávajte si však pozor. Na poistení nehnuteľnosti by ste nemali za každú cenu šetriť. Dbajte na to, aby nehnuteľnosť bola poistená na trhovú hodnotu a aby poistenie krylo všetky podstatné riziká. Ak bude nehnuteľnosť podpoistená, poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistné plnenie len vo výške úveru.

Užitočný tip

Súčasne by ste mali zvážiť aj poistenie domácnosti, čiže poistenie hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie bytu. Lacnejšie si ho vybavíte práve spolu s poistením nehnuteľnosti.