Top
Môžem dostať na Slovensku hypotéku, ak pracujem v zahraničí?

Môžem dostať na Slovensku hypotéku, ak pracujem v zahraničí?

Ak máte prácu v cudzine, no zároveň sa chystáte kupovať nehnuteľnosť na Slovensku, potom vás zrejme bude zaujímať, ako sa jednotlivé banky stavajú k príjmom, ktoré žiadateľom o hypotéku plynú zo zahraničia. Neľakajte sa toho, že by pre vás boli dvere bankových inštitúcií zatvorené. To určite nie. Úplne bez komplikácií to však nepôjde.

Prvým kameňom úrazu môže byť zdroj príjmu. Na problém narazíte, ak vám v zahraničí plynie príjem z podnikania. Ten banky vidia nerady a hypotéky sa s ním nedočkáte. Banky sa týmto spôsobom odbremeňujú od zbytočnej administratívy – veď aj dokladovanie príjmu z podnikania na území Slovenskej republiky je v porovnaní s preukazovaním príjmu zo závislej činnosti podstatne náročnejšie. Akceptovateľné sú len príjmy zo závislej činnosti. Jedinú výnimku tvoria opatrovateľky (zdravotné sestry) pracujúce na živnosť v Rakúsku. Pri posudzovaní sa bude prihliadať na:

  • výšku hypotéky,
  • podiel vlastných zdrojov klienta,
  • sezónnosť príjmu,
  • krajinu, odkiaľ príjem pochádza,
  • menu, v ktorej je klient vyplácaný a pod.

Je rozhodujúca krajina, kde pracujete?

Aj z tohto hľadiska vybavujú banky žiadosť o hypotéku individuálne, nemusia teda akceptovať príjmy zo všetkých krajín. Príjmy z krajín EÚ, Švajčiarska, USA a Kanady bývajú hodnotené vo väčšine prípadov kladne. Problém môže nastať pri príjme, ktorý nie je vyplácaný v eurách, alebo pochádza z niektorej exotickej krajiny, ako je napríklad Čína alebo iné ázijské či africké krajiny.

Podstatné môže byť pre banku aj to, v akom odbore a na akej pozícii žiadateľ pracuje. Informačné technológie, automobilový priemysel alebo letectvo bývajú bez problému akceptované – v tom prípade aj príjem z exotickej krajiny nemusí byť pre banku prekážkou.

Aké doklady potrebujem, keď pracujem v zahraničí?

Žiadateľ o hypotekárny úver, ktorý má príjmy zo zahraničia, musí spravidla predložiť tieto doklady:

  • občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti (napríklad vodičský preukaz alebo pas),
  • pracovnú zmluvu,
  • potvrdenie o príjme (banky vám poskytnú svoj formulár väčšinou v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku),
  • výpis z bankového účtu, na ktorom je pripísaná mzda za posledných 3 – 6 mesiacov.

Každá banka nevyžaduje úradný preklad všetkých potrebných dokladov do slovenského jazyka. Bežne sú akceptované doklady v angličtine a nemčine. Doklady v iných jazykoch musia byť úradne preložené. Ak máte ďalšie, prípadne špecifické otázky k problematike úverov pre žiadateľov pracujúcich v zahraničí, obráťte sa na skúseného hypotekárneho špecialistu.