Top
Hypotéka na kúpu pozemku

Hypotéka na kúpu pozemku

Bývanie v rodinnom dome je snom mnohých ľudí. Prvým krokom k stavbe domu je kúpa pozemku. Potrebujete aj pozemok kúpiť z hypotéky? Nie je to síce nemožné, treba však vedieť, že financovanie takejto investície má viacero špecifík. Zistili ste si už pred kúpou, čo všetko vám môže skomplikovať splnenie vašich snov?

Ak sa zaujímate o pozemok ponúkaný na inzertných portáloch, neunáhlite sa. Najskôr si parcelu preverte na katastrálnom portáli, prípadne na katastrálnom úrade, alebo sa informujte na stavebnom úrade obce, do katastra ktorej pozemok patrí. Každá obec by totiž mala mať vypracovaný dokument, ktorý určuje existujúcu aj budúcu podobu lokality – územný plán.

Čo zaujíma banku?

Základnou podmienkou je, že musí ísť o pozemok určený na výstavbu, aby ním bolo možné za úver ručiť. Tým sa rozumie pozemok, ku ktorému bolo vydané stavebné povolenie, alebo bol určený na výstavbu územným rozhodnutím. Banke túto skutočnosť preukážete buď stavebným povolením alebo potvrdením obce, že podľa územného plánu je možné na pozemku stavať dom určený na bývanie.

Počítajte tiež s tým, že k pozemku, ktorého kúpu chcete prostredníctvom hypotéky financovať, bude banka potrebovať znalecký posudok. Znalec preverí nielen možnosti výstavby na danej parcele, ale aj všetky ďalšie potrebné náležitosti – pripojenie na inžinierske siete a napojenie pozemku na verejnú komunikáciu. Všetky tieto skutočnosti ovplyvňujú cenu pozemku, ktorý banka akceptuje ako zabezpečenie hypotekárneho úveru.

Úskalia a obmedzenia

Pred zložením rezervačnej zálohy si najprv dôkladne preverte všetky vyššie spomenuté skutočnosti. Môže sa totiž stať, že predajná cena pozemku je stanovená v určitej sume, ale znalec pozemok ohodnotí s prihliadnutím všetkých kritérií na podstatne nižšiu hodnotu. A rozdiel nemusí byť len v desiatkach či stovkách eur.

Pri schvaľovaní hypotéky sa môžete stretnúť s viacerými obmedzeniami. Banky stanovujú maximálny pomer výšky hypotéky k výške založenej hodnoty pozemku. S týmto pojmom sa stretnete vo forme skratky LTV (loan-to-value). Niektoré banky majú dokonca stanovený limit obmedzujúci maximálnu veľkosť pozemku alebo napríklad celkovú výšku hypotéky na pozemok.

Pozor na komplikácie

Okrem toho, čo som spomínala v úvode, zamerajte sa aj na ďalšiu podstatnú vec. K pozemku musí byť zabezpečený prístup. Či už je to z verejnej komunikácie alebo na základe zriadeného vecného bremena k cudziemu pozemku, ktoré je zapísané aj v katastri. V tomto prípade môže byť alternatívne riešenie v podobe podpísaného prístupu k pozemku s tým, že bude zabezpečený neskôr, ale najneskôr pred čerpaním hypotekárneho úveru.