Top
Aké podmienky musí cudzinec spĺňať, aby získal hypotéku na Slovensku?

Aké podmienky musí cudzinec spĺňať, aby získal hypotéku na Slovensku?

Na Slovensku pracuje stále viac cudzincov a mnohí z nich by si tu radi kúpili vlastné bývanie. Aké majú možnosti?

Podmienky na získanie hypotéky sú pre cudzincov prísne. Klient sa vždy posudzuje individuálne podľa viacerých kritérií zároveň. Podmienky si stanovujú banky samé, a to je aj dôvod, prečo sa tak veľmi líšia. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú, či vôbec cudzinec nejaké financovanie získa, patria:

  • krajina pôvodu,
  • druh pobytu na území Slovenskej republiky,
  • krajina pôvodu príjmu a výška príjmu,
  • výška požadovanej čiastky a zabezpečenie.

Krajina pôvodu

Finančné inštitúcie často rozlišujú, či je klient občanom EÚ alebo inej krajiny. Banky interne evidujú tzv. rizikové krajiny. Znamená to, že ak ste cudzinec z rizikovej krajiny, sú pre vás podmienky na získanie hypotéky tvrdšie než pre občana EÚ.

Druh pobytu na území Slovenskej republiky

Úplne neplatí, že cudzinec musí mať buď trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, hoci je to výhodou. V prípade občana EÚ je vždy lepšie požiadať o prechodný pobyt, ktorý ako občan členského štátu EÚ máte možnosť získať kedykoľvek.

V prípade občana z tretej krajiny je výhodou, ak na území Slovenskej republiky pobýva dlhší čas a má tu už trvalý pobyt. To však neznamená, že nemôže získať hypotéku, ak má len prechodný pobyt.

Krajina pôvodu príjmu a výška príjmu

Ak ste cudzinec, ktorý sa prisťahoval na Slovensko a väčšina vašich príjmov je preukázateľne zo Slovenskej republiky, je to pre banku najlepší možný variant. Ďalšou dôležitou podmienkou na získanie hypotéky pre cudzincov je, či vaše príjmy pochádzajú z pracovnej činnosti, ktorú prevádzkujete ako zamestnanec alebo SZČO.

Ak máte zamestnanecký pomer na dobu neurčitú, keď má banka istotu spoľahlivosti splácania, väčšinou pri schvaľovaní nenastávajú komplikácie. Naopak, ak pracujete ako živnostník (SZČO), situácia je zložitejšia. Musíte podnikať minimálne dobu stanovenú bankou a dokladať daňové priznanie. Výška príjmov logicky ovplyvňuje, či vám banka poskytne požadovanú výšku úveru.

Výška požadovanej čiastky a zabezpečenie

Banky spravidla obmedzujú LTV na maximálne 80 % založenej hodnoty nehnuteľnosti. Vyplýva z toho, že 20 a viac percent z hodnoty nehnuteľnosti musí mať cudzinec našetrené. Podmienky a metodika jednotlivých bánk sú pomerne zložité, cudzinec navyše musí čeliť jazykovej bariére, výber inštitúcie a správneho spôsobu financovania nehnuteľnosti môže byť teda veľmi tvrdým orieškom.

Pri výbere vhodnej banky v takýchto prípadoch využite služby hypotekárneho špecialistu, ktorý má prehľad o ponukách jednotlivých bánk a klientovi poradí nielen s výberom banky, ale aj s administratívou, ktorá súvisí s vybavením úveru.