Top

Ako na daň z nehnuteľnosti v roku 2016

Rok 2015 je definitívne za nami a mnohí z vás sa do Nového roku prebúdzali v novom byte či dome. Verím, že nové bývanie vám prinesie aj v novom roku 2016 veľa radosti a príjemne strávených chvíľ. Aby sa však tieto okamihy nezmenili na stres, prečítajte si nasledujúce body, ktoré vám jednoducho pomôžu s podaním daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Vlastník nehnuteľnosti, čiže osoba, ktorá v roku 2015 nadobudla nehnuteľnosť a k 1.1.2016 je zapísaná na liste vlastníctva. Pokiaľ nehnuteľnosť nadobúdajú manželia, daňové priznanie podáva len jeden z nich. Ak ste podiel na pozemku, stavbe alebo byte nadobudli s inými osobami ako spoluvlastník, môžete na základe Dohody o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti poveriť jedného zo spoluvlastníkov podaním daňového priznania.

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie?

Ak ste tak ešte neurobili, tento rok je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti 1. február 2016.

Kde treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

V rámci Bratislavy sa daňové priznanie podáva na Magistráte na oddelení miestnych daní a poplatkov, no a ten nájdete na Blagoevovej ulici č. 9 v Petržalke. Budova sa nachádza oproti Ekonomickej univerzite hneď za zjazdom z Prístavného mosta, resp. mosta Apollo. Vchod hľadajte zo strany od panelákov. Podobne treba postupovať aj v Košiciach, kde je správcom dane mesto, nie jednotlivé mestské časti. V ostatných prípadoch treba podať daňové priznanie správcovi dane, ktorým je príslušná obec.

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom vzorovom tlačive, ktoré dostanete na oddelení miestnych daní a poplatkov. Pri vypĺňaní priznania vám pomôže aj poučenie, ktoré je jeho súčasťou. No a keby ste predsa len nevedeli aký údaj a kam vyplniť, nebojte sa opýtať priamo pracovníkov magistrátu, určite vám radi pomôžu a všetci si tak ušetríte hromadu času a nervov. A na záver si nezabudnite zobrať Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľnosti.

Musím hneď aj zaplatiť daň z nehnuteľnosti?

Nie. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platobný výmer vám príde v Bratislave doporučenou poštou najneskôr do konca  mája. Od prevzatia platobného výmeru máte potom 15 dní na zaplatenie dane.

Musím daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávať každý rok?

Určite nie. Na rozdiel napr. od dane z príjmov, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva len pokiaľ príde pri nehnuteľnosti k nejakej zmene (či už vlastníka, alebo napr. prístavbou domu a pod.). Každý rok vám tak automaticky príde platobný výmer podľa aktuálne platných predpisov, a vy ho len musíte uhradiť.