Top
Viete, čo môžete žiadať od svojho hypotekárneho poradcu?

Viete, čo môžete žiadať od svojho hypotekárneho poradcu?

Ak ste sa rozhodli využiť pri hľadaní najlepšej hypotéky odborníka, určite vás zaujíma aj to, aké rozličné služby spadajú do kompetencie hypotekárneho špecialistu a čo všetko od neho môžete očakávať.

Každý hypotekárny broker by sa mal s vami stretnúť osobne, aby na základe spoločného rozhovoru zosumarizoval všetky informácie potrebné na vybavovanie žiadosti o úver. V podstate si preverí vašu bonitu ešte predtým, než to urobí samotná banka. To má, samozrejme, svoje výhody, pretože budete žiadať o úver až po reálnom zohľadnení vašej finančnej situácie.

Spoľahlivý hypotekárny špecialista vám navrhne len také možnosti, ktoré budú z hľadiska vašej peňaženky únosné a nebudú znamenať pokles vašej životnej úrovne. Vďaka tomu máte potom aj lepší predpoklad, že banka vašu žiadosť posúdi kladne.

Kľúčový je finančný plán

Nečakajte však, že vám za každú cenu vybaví najnižší úrok. Nakoniec, úroková sadzba nikdy nepredstavuje jediné kritérium najvýhodnejšej hypotéky. Hypotekárny broker preverí kritériá jednotlivých bánk a bude sa snažiť vybaviť vám program s čo najvýhodnejšími podmienkami. Zároveň vám poradí, kde možno na hypotéke najviac ušetriť.

Hypotekárny špecialista vám následne vypracuje finančný plán, s ktorým bude kalkulovať pri rokovaniach s bankou. Brokeri tieto stretnutia neraz absolvujú osobne, aj preto si na prvé návrhy treba dlhšie počkať.

Ako rozlíšiť dobrých brokerov?

Od vášho finančného poradcu sa očakáva, že bude mať dokonalý prehľad o produktoch na trhu a najrozličnejších novinkách – bude teda vedieť svoj návrh vyargumentovať. Vo všeobecnosti si vyberajte brokerov, ktorí:

  • nepožadujú od vás žiadne poplatky navyše ani provízie – tie im poskytuje banka ako odmenu za nového klienta (ktorým ste vy);
  • maximálne zohľadňujú vaše finančné možnosti, a teda vám ponúkajú iba produkty, ktoré si môžete z dlhodobého hľadiska dovoliť, na základe toho určia aj finančné ciele;
  • hovoria objektívne nielen o plusoch, ale aj o mínusoch ponúkaných úverových produktov;
  • na vás netlačia a doprajú vám dostatok času na premyslenie;
  • povedia vám otvorene svoj názor, ale konečné rozhodnutie nechajú len na vás;
  • upozornia vás na dôležité body úverovej zmluvy.

Zostáva s vami aj po podpise úverovej zmluvy

Ak sa dohodnete na jednej z možností, zoberie špecialista na svoje plecia všetky administratívne úkony spojené so žiadosťou o úver.  Dohliada na schvaľovací proces a skontroluje podmienky hypotéky  stanovené v úverovej zmluve.  Podpisom zmluvy sa však zďaleka nič nekončí, maklér by vám mal byť na blízku počas celej doby splácania úveru, ďalej sledovať vývoj situácie na hypotekárnom trhu a v prípade potreby navrhnúť refinancovanie či konsolidáciu úverov.